Skills Garden

In maart 2022 is de Skills Garden in de Haagse Schilderswijk in gebruik genomen. Het is inmiddels uitgegroeid tot een plek waar wekelijks honderden kinderen, jongeren en volwassenen uit de wijk veelzijdig kunnen sporten, spelen en bewegen.

Sebastiaan Nederhoed, coördinator van de Haagse Sporttuin Schilderswijk: “Het van oorsprong als schooltuin dienstdoende terrein, lag tot 2005 doelloos tussen de school en de huizenblokken in. Veilig sporten in de buitenlucht kon toentertijd niet en daarmee werd het nieuwe initiatief om de basisschooljeugd in beweging te brengen geboren. De Haagse Sporttuin Schilderswijk was een feit.

Weer 15 jaar later was deze beweegplek toe aan renovatie. De kans werd aangegrepen om nóg meer potentieel uit deze plek te halen. Onder de verschillende voorstellen en inspirerende voorbeelden ontstond de wens voor een eigen Skills Garden.” In de afdeling Sportvoorzieningen van de gemeente Den Haag vond Nederhoed zijn medestanders.

Nederhoed: “Als je de Schilderswijk op internet opzoekt vind je vooral een hoop negativiteit. Negatief nieuws verkoopt nou eenmaal goed. In de Schilderswijk is het echter erg gezellig en er gebeuren zo veel mooie dingen. Dat wordt helaas minder vaak benoemd”, aldus Nederhoed.

De exploitatie van de Skills Garden is in handen van de Haagse Scholen, stichting voor openbaar onderwijs. Met de nieuwe Skills Garden hoopt de van oorsprong als gymdocent opgeleide coördinator de wijk nóg meer in beweging te krijgen en te werken aan gezonde wijkbewoners. “Na schooltijd bieden diverse verenigingen uit Den Haag hier lessen aan, waarvoor kinderen van zeven basisscholen zich kunnen inschrijven. Dat aanbod is nodig, want er zijn weinig sportverenigingen in deze wijk, die volgens het CBS ook nog eens als één van de armste wijken van Nederland bestempeld kan worden.” Daarnaast biedt het een prachtige locatie voor buitengymlessen en wordt hier structureel ook de pauzesport verzorgd.

Het wordt volgens Nederhoed echt een inclusieve sportplek in de wijk. “In de avond is hier ‘sport voor meiden’, die naast voorlichting in de school ook gezamenlijk komen sporten. Er komen groepjes volwassenen voetballen, moeders uit de wijk krijgen hier hun fietslessen en voor de jongeren in de wijk verkennen we de mogelijkheden om op deze locatie te bootcampen.”

Nederhoed is trots op het eindresultaat en is ervan overtuigd dat er een mooie basis ligt voor de komende jaren: ”Mijn ambitie is dat we wijkbewoners de mogelijkheden bieden om dagelijks te sporten. Een aanbod waar zowel kinderen, jongeren als ouderen aan kunnen deelnemen, op verschillende momenten van de dag en dat we zo een bijdrage leveren aan de gezondheid en sociale cohesie van de wijk.”